ZAPRASZAMY STUDENTÓW KIERUNKÓW OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NA SPOTKANIA ONLINE Z PRZEDSTAWICIELAMI WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ


Szanowni Państwo!

Władze Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej serdecznie zapraszają studentów kierunków Obronność Państwa i Bezpieczeństwo Narodowe na spotkania online z przedstawicielami  Wojsk Obrony Terytorialnej. W trakcie spotkania przybliżone zostaną Wojska Obrony Terytorialnej, w szczególności zaś:

  • procedury powołania i pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej;
  • znaczenie WOT jako drogi do zawodowej służby wojskowej;
  • system szkolenia żołnierzy OT;
  • należności finansowe dla żołnierzy OT;
  • kanały komunikacyjne.

Na koniec każdego spotkania planowana jest dyskusja, w ramach której uczestnicy będą mogli zadać przedstawicielom Wojsk Obrony Terytorialnej pytania.

Wprowadzenia do spotkania dokonają prorektor ds. studenckich WAT, dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT oraz z-ca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Maciej Klisz.

Linki do spotkań na TEAMS studenci otrzymają na swoje maile w domenie WAT.


Terminy spotkań

Dla wszystkich studentów kierunków Obronność Państwa i Bezpieczeństwo Narodowe I stopnia stacjonarnych, spotkanie w dniu 15 kwietnia (czwartek) w godzinach 15.30 – 17.20.

Dla wszystkich studentów kierunków Obronność Państwa i Bezpieczeństwo Narodowe II stopnia stacjonarnych, spotkanie w dniu 20 kwietnia (wtorek) w godzinach 15.30 – 17.20.

Dla wszystkich studentów kierunków Obronność Państwa i Bezpieczeństwo Narodowe I i II stopnia zaocznych, spotkanie w dniu 24 kwietnia (sobota) w godzinach 15.30-17.20.

Serdecznie zapraszamy!