ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA Z ZASAD OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Studenci, którzy odbywali szkolenie on-line w dniach 27.05 – 02.06.2020r. z zasad ochrony informacji niejawnych, prosimy o wysłanie maila na adres dziekanat.wlo@wat.edu.pl w celu umówienia wizyty w dziekanacie, podczas której zostanie wydane zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

W treści wiadomości prosimy o zawarcie informacji, że sprawa dotyczy odbioru zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz proponowaną datę i godzinę wizyty. Zaświadczenia będą wydawane w pokoju 0.06, jedynie po uprzednim umówieniu się.