Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku gościł zespół ekspercki ds. akredytacji instytucjonalnej z Dowództwa Strategicznego NATO ACT. W czasie wizyty, Wydział został poddany ocenie pod kątem spełnienia 31 standardów, niezbędnych do uzyskania certyfikatu zapewniania jakości (Quality Assurance – QA) w obszarze szkolenia na potrzeby NATO. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem, podczas którego zespół ekspercki stwierdził, że Wydział spełnia wymogi formalne do uzyskania akredytacji instytucjonalnej. W konsekwencji staniemy się oficjalnym centrum szkoleniowym NATO w obszarze logistyki, a także pierwszą narodową instytucją w Polsce, która uzyska tego typu uprawnienia.