UWAGA!
W pracy dyplomowej numerację stron proszę przyjąć zgodnie z poniższym:

  • strona 1 (nienumerowana) – strona tytułowa pracy dyplomowej
  • strony 2-4 (numerowane) – umieszcza się tekst “Strona celowo pozostawiona pusta”
  • strona 5 (numerowana) – spis treści
  • strony następne (numerowane) – część główna pracy dyplomowej