ZMIANA TERMINU EGZAMINU POPRAWKOWEGO

Egzamin poprawkowy dla grup WLO18FR1-2S4 z przedmiotu “Prognozowanie i symulacje w logistyce ” został przesunięty na dzień 27.05.2020r.(środa) godzina 9:50 w sali 028/135.