14 EDYCJA KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA SŁUŻBOWE ZASZEREGOWANE DO STOPNIA ETATOWEGO PODPUŁKOWNIKA

W dniu 09.01.2017 rozpoczęła się 14 edycja kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) realizujących zadania w obszarze techniczno-logistycznym (pion funkcjonalny- zabezpieczenia). Celem kursu jest przygotowanie oficerów o stopniu etatowym major do objęcia stanowisk o stopniu etatowym podpułkownik (komandor porucznik) zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo – technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno – finansową na szczeblu taktycznym i operacyjnym.

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów przewidzianych do objęcia stanowiska służbowego zaszeregowanego do stopnia etatowego podpułkownik (komandor porucznik) realizujących zadania w specjalnościach techniczno-logistycznych oraz ekonomiczno-finansowych.

Bieżąca edycja kursu trwa od 09.01.2017r. do 22.06.2017r., uczestniczy w niej 79 słuchaczy.

Dodaj komentarz