OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

STUDIA LICENCJACKIE

Lp.

NAZWA PLIKU

POBIERANIE

1.

Karta informacyjna dyplomanta

2.

Opis CD

3.

Oświadczenie studenta o samodzielności

4.

Przykładowy spis treści

5.

Strona tytułowa

6.

Terminarz dyplomowania OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I stopnia, nabór 2019

7.

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

8.

Wzór opinii promotora

9.

Wzór recenzji

10.

Wniosek o odpis w j. obcym

11.

Wniosek o przesunięcie terminu – do dnia 27.01.2023 r. 

12.

Zasady dyplomowania

13.

Procedura postępowania antyplagiatowego

14.

Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej

15.

Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA

16.

Pytania do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2021/2022

17.

Wniosek do Dziekana – ogólny

STUDIA MAGISTERSKIE

Lp.

NAZWA PLIKU

POBIERANIE

1.

Karta informacyjna dyplomanta

2.

Opis CD

3.

Oświadczenie studenta o samodzielności

4.

Przykładowy spis treści

5.

Strona tytułowa

6.

Terminarz dyplomowania OBRONNOŚĆ PAŃSTWA II stopnia, nabór 2020

7.

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

8.

Wzór opinii promotora

9.

Wzór recenzji

10.

Wniosek o odpis w j. obcym

11.

Wniosek o przesunięcie terminu – do dnia 27.01.2023 r. 

12.

Zasady dyplomowania

13.

Procedura postępowania antyplagiatowego

14.

Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej

15.

Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA

16.

Pytania do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2021/2022

17.

Wniosek do Dziekana – ogólny


LOGISTYKA

STUDIA MAGISTERSKIE

Lp.

NAZWA PLIKU

POBIERANIE

1.

Karta informacyjna dyplomanta

2.

Opis CD

3.

Oświadczenie studenta o samodzielności

4.

Przykładowy spis treści

5.

Strona tytułowa

6.

Terminarz dyplomowania LOGISTYKA (studia cywilne) II stopnia, nabór 2020

7.

Terminarz dyplomowania LOGISTYKA (studia wojskowe) II stopnia, nabór 2020

8.

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

9.

Wzór opinii promotora

10.

Wzór recenzji

11.

Wniosek o odpis w j. obcym

12.

Wniosek o przesunięcie terminu – do dnia 27.01.2023 r. 

13.

Zasady dyplomowania

14.

Procedura postępowania antyplagiatowego

15.

Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej

16.


Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA

17.

Wniosek do Dziekana – ogólny

STUDIA INŻYNIERSKIE

Lp.

NAZWA PLIKU

POBIERANIE

1.

Karta informacyjna dyplomanta

2.

Opis CD

3.

Oświadczenie studenta o samodzielności

4.

Przykładowy spis treści

5.

Strona tytułowa

6.

Terminarz dyplomowania LOGISTYKA I stopnia, nabór 2019

7.

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

8.

Wzór opinii promotora

9.

Wzór recenzji

10.

Wniosek o odpis w j. obcym

11.

Strona tytułowa dla specjalności Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

12.

Wniosek o przesunięcie terminu

13.

Zasady dyplomowania

14.

Procedura postępowania antyplagiatowego

15.

Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej

16.

Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA

17.

Wniosek do Dziekana – ogólny


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

STUDIA LICENCJACKIE

Lp.

NAZWA PLIKU

POBIERANIE

1.

Karta informacyjna dyplomanta

2.

Opis CD

3.

Oświadczenie studenta o samodzielności

4.

Przykładowy spis treści

5.

Strona tytułowa

6.

Terminarz dyplomowania BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia, nabór 2019

7.

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

8.

Wzór opinii promotora

9.

Wzór recenzji

10.

Wniosek o odpis w j. obcym

11.

Wniosek o przesunięcie terminu – do dnia 27.01.2023 r.

12.

Zasady dyplomowania

13.

Procedura postępowania antyplagiatowego

14.

Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej

15.

Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA

16.

Pytania do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2021/2022

17.

Wniosek do Dziekana – ogólny

STUDIA MAGISTERSKIE

Lp.

NAZWA PLIKU

POBIERANIE

1.

Karta informacyjna dyplomanta

2.

Opis CD

3.

Oświadczenie studenta o samodzielności

4.

Przykładowy spis treści

5.

Strona tytułowa

6.

Terminarz dyplomowania BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II stopnia, nabór 2020

7.

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

8.

Wzór opinii promotora

9.

Wzór recenzji

10.

Wniosek o odpis w j. obcym

11.

Wniosek o przesunięcie terminu – do dnia 27.01.2023 r.

12.

Zasady dyplomowania

13.

Procedura postępowania antyplagiatowego

14.

Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej

15.

Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA

16.

Pytania do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2021/2022

17.

Wniosek do Dziekana – ogólny


ZARZĄDZANIE

STUDIA LICENCJACKIE

Lp.

NAZWA PLIKU

POBIERANIE

1.

Karta informacyjna dyplomanta

2.

Opis CD

3.

Oświadczenie studenta o samodzielności

4.

Przykładowy spis treści

5.

Strona tytułowa

6.

Terminarz dyplomowania ZARZĄDZANIE I stopnia, nabór 2019

7.

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

8.

Wzór opinii promotora

9.

Wzór recenzji

10.

Wniosek o odpis w j. obcym

11.

Wniosek o przesunięcie terminu – do dnia 27.01.2023 r.

12.

Zasady dyplomowania

13.

Procedura postępowania antyplagiatowego

14.

Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej

15.

Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA

16.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

17.

Wniosek do Dziekana – ogólny

STUDIA MAGISTERSKIE

Lp.

NAZWA PLIKU

POBIERANIE

1.

Karta informacyjna dyplomanta

2.

Opis CD

3.

Oświadczenie studenta o samodzielności

4.

Przykładowy spis treści

5.

Strona tytułowa

6.

Terminarz dyplomowania ZARZĄDZANIE II stopnia, nabór 2020

7.

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

8.

Wzór opinii promotora

9.

Wzór recenzji

10.

Wniosek o odpis w j. obcym

11.

Wniosek o przesunięcie terminu – do dnia 27.01.2023 r.

12.

Zasady dyplomowania

13.

Procedura postępowania antyplagiatowego

14.

Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej

15.

Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA

16.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

17.

Wniosek do Dziekana – ogólny


ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE

STUDIA PODYPLOMOWE

Lp.

NAZWA PLIKU

POBIERANIE

1.

Układ stron pracy końcowej

2.

Wniosek o odpis w j. obcym

3.

Wniosek o przesunięcie terminu

4.

Zasady dyplomowania

5.

Procedura postępowania antyplagiatowego

6.

Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej

7.

Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA