Zespół ds. studiów podyplomowych, kursów i dyplomowania

mgr Klaudia ŻUKOWSKA
Telefon: 261 837 958

E-mail: klaudia.zukowska@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.16

mgr inż. Monika KIJAS
Telefon: 261 837 233

E-mail: monika.kijas@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.16

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

LOGISTYKA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ZARZĄDZANIE

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE