MBA W ZAKRESIE OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego to studia skierowane do pracowników, w tym kadry kierowniczej, instytucji publicznych i firm prywatnych zajmujących się utrzymaniem strategicznego bezpieczeństwa Państwa oraz podległych mu podmiotów…

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy Studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnym w zakresie zarządzania…

ANALIZA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ


Celem kształcenia Studiów Podyplomowych
jest przygotowanie kadr menadżerskich oraz specjalistycznych z zakresu finansów oraz rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji publicznych…

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej…

INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI

Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko…

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest przygotowanie kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu uzyskanie…

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE (MON)

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych, w tym w obszarze pracy dowódczej i sztabowej w działaniach taktyczno-operacyjnych w operacjach narodowych…

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ŚRODOWISKU IT


Celem kształcenia Studiów Podyplomowych
jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie systemów transakcyjnych i analityczno-decyzyjnych wykorzystywanych w procesie zarządzania…

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W LOGISTYCE


Oferta kierowana jest dla osób
pełniących funkcję kierownika zamawiającego, organizujących procesy zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, wchodzących w skład komisji przetargowych…

ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO (MON)

Oferta tych studiów jest kierowana do oficerów i pracowników wojska jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zajmujących się problematyką pozyskiwania sprzętu wojskowego (SpW) w SZ RP oraz innych osób zainteresowanych procesami pozyskiwania SpW…

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (MON)