MBA W ZAKRESIE OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego to studia skierowane do pracowników, w tym kadry kierowniczej, instytucji publicznych i firm prywatnych zajmujących się utrzymaniem strategicznego bezpieczeństwa Państwa oraz podległych mu podmiotów…

Czytaj więcej >

INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZNYCH

Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wyzwań wynikających z zastosowania bezzałogowych systemów powietrznych (BSP), w tym również opracowanie polityki, praktyk i procedur bezpieczeństwa zakresie systemów bezzałogowych w szczególności, w organach administracji publicznej, instytucjach…

Czytaj więcej >

ADMINISTRACJA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do pracowników administracji publicznej, obywateli i innych podmiotów realizujących zadnia związane z bezpieczeństwem  i obronnością państwa…

Czytaj więcej >

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy Studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnym w zakresie zarządzania…

Czytaj więcej >

ANALIZA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ


Celem kształcenia Studiów Podyplomowych
jest przygotowanie kadr menadżerskich oraz specjalistycznych z zakresu finansów oraz rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji publicznych…

Czytaj więcej >

INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO

Oferta tych studiów jest kierowana do oficerów i pracowników wojska jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zajmujących się problematyką pozyskiwania sprzętu wojskowego (SpW) w SZ RP oraz innych osób zainteresowanych procesami pozyskiwania SpW…

Czytaj więcej >

LOGISTYKA MEDYCZNA

Studia podyplomowe są przeznaczone dla logistyków oraz wojskowego i cywilnego personelu medycznego zaangażowanego w działalność logistyczną ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych wymagań medycznego łańcucha dostaw i specyfiki potrzeb wojskowej służby zdrowia…

Czytaj więcej >

OCHRONA I OBRONA LUDNOŚCI WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

Ich celem jest podniesienie i rozszerzenie poziomu wiedzy na temat współczesnych aspektów ochrony i obrony ludności wobec współczesnych zagrożeń. Wobec dynamicznych zmian w obszarze organizacji bezpieczeństwa…

Czytaj więcej >

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest przygotowanie kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu uzyskanie…

Czytaj więcej >

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE (MON)

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych, w tym w obszarze pracy dowódczej i sztabowej w działaniach taktyczno-operacyjnych w operacjach narodowych…

Czytaj więcej >

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W LOGISTYCE

Oferta kierowana jest dla osób pełniących funkcję kierownika zamawiającego, organizujących procesy zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, wchodzących w skład komisji przetargowych…

Czytaj więcej >

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest przygotowanie kadr menadżerskich do zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, kształtowanie wiedzy i umiejętności kadr menadżerskich z zakresu…

Czytaj więcej >

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ŚRODOWISKU IT

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie systemów transakcyjnych i analityczno-decyzyjnych wykorzystywanych w procesie zarządzania…

Czytaj więcej >

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (MON)

Studia podyplomowe są przeznaczone dla oficerów przewidzianych na stanowiska zaszeregowane od stopnia etatowego major (komandor ppor.) i wykonujących obowiązki służbowe na stanowiskach związanych z działalnością kadrową lub kierowaniem zespołami ludzkim oraz dla oficerów planowanych do wyznaczenia na takie stanowiska…

Czytaj więcej >