Zakład Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej oraz Zakład Szkolenia Praktycznego Akademii Wymiaru Sprawiedliwości zapraszają do udziału w XIII Konferencji Naukowej z cyklu NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA pt. Innowacyjne zarządzanie w organizacjach komercyjnych, publicznych i społecznych w aspekcie bezpieczeństwa – obszary, szanse, wyzwania, perspektywy. Konferencja odbędzie się w dniach 23 – 24 listopada 2023 roku.

Celem Konferencji jest dyskusja nad aktualnymi problemami zarządzania organizacjami, wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych oraz integracja środowiska naukowego oraz organizacja forum wymiany doświadczeń praktyków zarządzania. Wzorem lat ubiegłych zapraszamy do dyskusji na temat współczesnych problemów, wyzwań, koncepcji i metod zarządzania, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych mając nadzieję na podjęcie kompleksowej naukowej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów z różnych obszarów, co może wpłynąć na powstanie oraz realizację nowych pomysłów, a także pozwoli na owocną dalszą współpracę.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Beata Domańska-Szaruga, prof. WAT