Szanowni Państwo!

Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.: NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA: Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności i  permanentnych zmian. Od teorii do praktyki, która odbędzie się w dniach 6 – 7 grudnia 2022.  Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w formule on-line, co wiąże się z sytuacją epidemiczną w kraju i niepewnością co do możliwości przeprowadzenia konferencji w tradycyjnej formie – twarzą w twarz.

Wiodącym tematem tegorocznej konferencji jest zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności i trwałych zmian z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w biznesie, podmiotach publicznych i społecznych.

Nasza konferencja zapewnia badaczom i praktykom forum dyskusji, oferuje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integruje środowisko naukowe i praktyków. Celem tegorocznej konferencji są zagadnienia dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim w warunkach niepewności oraz trwałych zmian spowodowanych m.in. upowszechnianiem technologii informacyjno-komunikacyjnych w biznesie, podmiotach publicznych i społecznych.

Zapraszamy również – podobnie jak w latach ubiegłych – do wzięcia udziału w dyskusji na temat współczesnych problemów, wyzwań, koncepcji i metod zarządzania, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Szeroki zakres zagadnień otwiera pole do analizy obaw związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji.

Miło nam również poinformować, że jest to 12 edycja konferencji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Kazimierz Piotrkowski