WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA STUDIA NIESTACJONARNE NA WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023/2024

TERMIN WPŁATY: do 23.10.2023 r.

Kierunek studiów
Stopień
Rok studiów
Semestr
Czesne za semestr (zł)
LogistykaII
(nabór 2023)
12400,00*
II
(nabór 2022)
32400,00
III
(nabór 2021)
52400,00
IV
(nabór 2020)
72400,00
III
(nabór 2022)
22600,00
Obronność PaństwaII
(nabór 2023)
12600,00*
II
(nabór 2022)
32500,00
III
(nabór 2021)
52500,00
III
(nabór 2023)
12600,00*
II
(nabór 2022)
32500,00
Bezpieczeństwo NarodoweII
(nabór 2023)
12700,00*
II
(nabór 2022)
32700,00
III
(nabór 2021)
52700,00
III
(nabór 2023)
12500,00*
II
(nabór 2022)
32500,00
ZarządzanieII
(nabór 2023)
12900,00*
II
(nabór 2022)
32900,00
III
(nabór 2021)
52900,00
III
(nabór 2023)
13000,00*
II
(nabór 2022)
33000,00
Administracja publiczna
w systemie bezpieczeństwa narodowego
II
(nabór 2023)
12600,00*

*Dla naboru 2023/2024 płatność za czesne do 31.10.2023 r.WNIOSKI O ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY SEMESTR ZIMOWY ROK AKAD. 2023 / 2024


DECYZJE REKTORA WAT W SPRAWIE OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW