WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA STUDIA NIESTACJONARNE NA WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
W SEMESTRZE LETNIM 2023/2024

TERMIN WPŁATY: do 26.02.2024 r.

Kierunek studiów
Stopień
Rok studiów
Semestr
Czesne za semestr (zł)
LogistykaII
(nabór 2023)
22400,00
II
(nabór 2022)
42400,00
III
(nabór 2021)
62400,00
III
(nabór 2023)
12600,00*
II
(nabór 2022)
32600,00
Obronność PaństwaII
(nabór 2023)
22600,00
II
(nabór 2022)
42500,00
III
(nabór 2021)
62500,00
III
(nabór 2023)
22600,00
II
(nabór 2022)
42500,00
Bezpieczeństwo NarodoweII
(nabór 2023)
22700,00
II
(nabór 2022)
42700,00
III
(nabór 2021)
62700,00
III
(nabór 2023)
22500,00
II
(nabór 2022)
42500,00
ZarządzanieII
(nabór 2023)
22900,00
II
(nabór 2022)
42900,00
III
(nabór 2021)
62900,00
III
(nabór 2023)
23000,00
II
(nabór 2022)
43000,00
Administracja publiczna
w systemie bezpieczeństwa narodowego
II
(nabór 2023)
22600,00

*Dla naboru 2023/2024 płatność za czesne do 26.03.2024 r.WNIOSKI O ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY SEMESTR LETNI ROK AKAD. 2023 / 2024


DECYZJE REKTORA WAT W SPRAWIE OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW