WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA STUDIA NIESTACJONARNE NA WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022
TERMIN WPŁATY: do 27.02.2022 r.

Kierunek studiów

Stopień

Rok studiów

Semestr

Czesne za semestr (zł)

LOGISTYKA

I

I
(nabór 2021)

2

2400,00

II
(nabór 2020)

4

2400,00

III
(nabór 2019)

6

2400,00

II

I
(nabór 2021)

1

2600,00*

I
(nabór 2020)

3

2600,00

OBRONNOŚĆ
PAŃSTWA

I

I
(nabór 2021)

2

2500,00

II
(nabór 2020)

4

2500,00

II

I
(nabór 2021)

2

2500,00

II
(nabór 2020)

4

2500,00

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

I

I
(nabór 2021)

2

2700,00

II
(nabór 2020)

4

2700,00

III
(nabór 2019)

6

3700,00

II

I
(nabór 2021)

2

2500,00

II
(nabór 2020)

4

2500,00

ZARZĄDZANIE

I

I
(nabór 2021)

2

2900,00

II
(nabór 2020)

4

2900,00

III
(nabór 2019)

6

3900,00

II

I
(nabór 2021)

2

3000,00

II
(nabór 2020)

4

3000,00

*Dla naboru 2021/2022 czesne można wpłacać do 27.03.2022 r. (studia magisterskie na kierunku „Logistyka”)WNIOSKI O ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY SEMESTR LETNI ROK AKAD. 2021 / 2022


DECYZJE REKTORA WAT W SPRAWIE OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW