Wzory wniosków dyplomowanie – wszystkie druki związane z procesem dyplomowania znajdują się w odpowiednich zakładkach z opisem kierunków”


Lp.

NAZWA PLIKU

POBIERANIE

1.

Wniosek do Dziekana – Ogólny

2.

Wniosek do Rektora – Ogólny

3.

Informacja zmiana danych osobowych

4.

Oświadczenie rezygnacja ze studiów

5.

Wniosek o powtarzanie przedmiotu

6.

Wniosek o powtarzanie przedmiotu – studia wojskowe

7.

Wniosek o wznowienie studiów

8.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

9.

Wniosek o powtarzanie semestru lub roku studiów

10.

Wniosek o powrót z urlopu

11.

Wniosek o udzielenie urlopu

12.

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności lub zaliczeniu przedmiotu

13.

Wniosek o zmianę zajęć

14.

Wniosek o zmianę formy studiów

15.

Wniosek o zmianę kierunku studiów

16.

Deklaracja wyboru specjalności - Obronność państwa

17.

Deklaracja wyboru specjalności - Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie

18.

Deklaracja wyboru specjalności - Logistyka (profil praktyczny)