Wzory wniosków dyplomowanie – wszystkie druki związane z procesem dyplomowania znajdują się w odpowiednich zakładkach z opisem kierunków”


Lp.Nazwa PlikuPobieranie
1.Wniosek do Dziekana – OgólnyPobierz
2.Wniosek do Rektora – OgólnyPobierz
3.Informacja zmiana danych osobowychPobierz
4.Oświadczenie rezygnacja ze studiówPobierz
5.Wniosek o powtarzanie przedmiotuPobierz
6.Wniosek o wznowienie studiówPobierz
7.Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawyPobierz
8.Wniosek o powtarzanie semestru lub roku studiówPobierz
9.Wniosek o powrót z urlopuPobierz
10.Wniosek o udzielenie urlopuPobierz
11.Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie lub zaliczeniu przedmiotuPobierz
12.Wniosek o zmianę zajęćPobierz
13.Wniosek o zmianę formy studiówPobierz
14.Wniosek o zmianę kierunku studiówPobierz
15.Deklaracja wyboru specjalności – Bezpieczeństwo narodowe, Logistyka, ZarządzaniePobierz
16.Deklaracja wyboru specjalności – Obronność państwaPobierz