Wzory wniosków dyplomowanie – wszystkie druki związane z procesem dyplomowania znajdują się w odpowiednich zakładkach z opisem kierunków”


Lp.Nazwa PlikuPobieranie
1.Wniosek do Dziekana – OgólnyPobierz
2.Wniosek do Rektora – OgólnyPobierz
3.Informacja zmiana danych osobowychPobierz
4.Oświadczenie rezygnacja ze studiówPobierz
5.Wniosek o powtarzanie przedmiotuPobierz
6.Wniosek o powtarzanie przedmiotu – studia wojskowePobierz
7.Wniosek o wznowienie studiówPobierz
8.Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawyPobierz
9.Wniosek o powtarzanie semestru lub roku studiówPobierz
10.Wniosek o powrót z urlopuPobierz
11.Wniosek o udzielenie urlopuPobierz
12.Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności lub zaliczeniu przedmiotuPobierz
13.Wniosek o zmianę zajęćPobierz
14.Wniosek o zmianę formy studiówPobierz
15.Wniosek o zmianę kierunku studiówPobierz
16.Deklaracja wyboru specjalności – Obronność państwaPobierz
17.Deklaracja wyboru specjalności – Bezpieczeństwo narodowe, ZarządzaniePobierz
18.Deklaracja wyboru specjalności – Logistyka (profil praktyczny)Pobierz