Przewodniczący Rady:

 • dr Wiesława ZAŁOGA
  – Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;

Zastępca Przewodniczącego:

 • mgr inż. Włodzimierz LEWANDOWSKI
  – Kierownik Dziekanatu;

Członkowie Rady:

 • płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI
  z-ca Dziekana,
 • dr hab. Jerzy ZALEWSKI
  Kierownik Studiów Doktoranckich,
 • dr inż. Zdzisław WOJCIECHOWSKI
  Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia,
 • dr Marta MISZCZAK
  z-ca Dyrektora IOZ ds. kształcenia,
 • dr Bogusław ROGOWSKI
  z-ca Dyrektora ILO ds. kształcenia,
 • dr Wawrzyniec KOWALSKI
  z-ca Dyrektora IBO ds. kształcenia,
 • dr Jolanta TARAPATA
  – przedstawiciel nauczycieli akademickich z IOZ,
 • dr Jacek WOŹNIAK
  – przedstawiciel nauczycieli akademickich z ILO,
 • dr Mirosław MARCINIAK
  – przedstawiciel nauczycieli akademickich z IBO,
 • mgr Krzysztof HARASIMIUK
  Z-ca Dyrektora CCJ,
 • dr Łukasz NYSZK
  wydziałowy koordynator ds. programu ERASMUS+,
 • mgr Magdalena SKÓRSKA
  wydziałowy koordynator ds. praktyk,
 • Weronika KWIATKOWSKA
  przedstawiciel studentów,
 • Nikola NASTALSKA
  przedstawiciel studentów.

Sekretarz Rady: