Na wypadek zniesienia ograniczeń sanitarnych oraz powrotu do stacjonarnej formy kształcenia do poszczególnych zajęć przypisano sale wykładowe. Odgórne wytyczne wynikające z sytuacji epidemiologicznej w kraju mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych formy prowadzenia zajęć, o których Dziekan będzie informował na bieżąco w komunikatach na stronie Wydziału.

Kształcenie na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, na studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia prowadzone są w formie stacjonarnej, w siedzibie WAT. Zajęcia w ramach studiów niestacjonarnych w całości prowadzone są w formie zdalnej.