INFORMACJE OGÓLNE:

Instrukcja pierwszego logowania do konta


KWALIFIKACYJNE:

Na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownik (komandor por.) – pion funkcjonalny zabezpieczenia
Na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitan (kapitan marynarki) – pion funkcjonalny zabezpieczenia
Na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego porucznik (porucznik marynarki) – pion funkcjonalny zabezpieczenia
Wyższy Kurs Zabezpieczenia Logistycznego (na stanowiska o STE. major, komandor ppor.)
Kurs kwalifikacyjny na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia i szczególnym


MIĘDZYNARODOWE:

Standardization within NATO (we współpracy z WCNiK, NSA)- j. angielski
Combat Readiness Evaluation of Land HQ(s) Units (we współpracy ze szkołą NATO w Oberammergau)- j. angielski


DOSKONALĄCE:

Logistyczny system meldunkowy NATO
Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS (moduł LOGREP)
Normalizacja, system zapewnienia jakości oraz kodyfikacja wyrobów obronnych w resorcie ON i NATO
Pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Organizacja i zarządzanie w oddziale gospodarczym
Organizacja zabezpieczenia technicznego
Organizacja zabezpieczenia logistyczneg
Kurs przeszkolenia kadry rezerwy – oficerski
Kurs HNS
Kurs NSR
Kurs Ochrona Obiektów Wojskowych
Kurs Szefów Służb Technicznych
Zasady planowania i udzielania wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) w operacjach sojuszniczych
Opracowywanie dokumentów normalizacyjnych w resorcie obrony narodowej