INAUGURACJA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO

W poniedziałek 16 bm w auli Wydział Logistyki w obecności prorektora WAT ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza, prof. WAT oraz dziekana WLO dr hab. Juliana Maja, prof. WAT odbyła się inauguracja dwóch ważnych dla zabezpieczenia modernizacji technicznej SZ RP przedsięwzięć dydaktycznych: kursu dokształcającego „Pozyskiwanie sprzętu wojskowego” oraz bazujących na nim studiów podyplomowych „Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego”.

Są to nowe edycje tych przedsięwzięć, realizowane według znowelizowanych programów uwzględniających moduły tematyczne związane m.in. z zarządzaniem jakością w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego. Wykład inauguracyjny pt. „Ogólny model pozyskiwania, eksploatacji, wycofywania i utylizacji sprzętu wojskowego – stan obecny i perspektywy” wygłosił dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON płk dr inż. Karol Dymanowski.Przedsięwzięcia te realizowane są od 2009 r. na zlecenie MON, z uwagi na potrzeby kadrowe SZ RP w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego, ustanawiania wieloletnich programów operacyjnych i wdrażania nowoczesnych zasad zarządzania tymi programami. Dotychczas łącznie przeszkolono ponad 600 słuchaczy. Słuchaczami obecnej edycji kursu i studiów podyplomowych jest 33 oficerów i pracowników wojska ze Sztabu Generalnego WP, Inspektoratu Wsparcia SZ, Inspektoratu Uzbrojenia i innych jednostek wojskowych, zajmujących się pozyskiwaniem sprzętu wojskowego. Zajęcia na studiach prowadzą doświadczeni w tej dziedzinie pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Logistyki, a ponadto specjaliści z innych instytucji MON i spoza wojska.

Kierownikiem tych przedsięwzięć dydaktycznych jest prodziekan WLO ds. kształcenia dr hab. inż. Roman Polak, prof. WAT, a opiekunem por. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak z Instytutu Logistyki.

Dodaj komentarz