Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy w czerwcu br., mogą odebrać dyplomy w godzinach otwarcia dziekanatu w pokoju nr 0.09. Przed przyjściem należy sprawdzić czy wszystkie punkty obiegówki dostępnej w systemie USOS (poza odebraniem dyplomu) zostały rozliczone.