Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy w czerwcu br., mogą odbierać dyplomy w godzinach pracy Dziekanatu (pokój nr 0.16), po uprzednim sprawdzeniu czy wszystkie punkty obiegówki dostępnej w systemie USOS (poza odebraniem dyplomu) zostały rozliczone.
Osoby, które nie wypełniły elektronicznej anonimowej ankiety absolwenta, dostępnej pod adresem https://ankieter.wat.edu.pl, proszone są o jej uzupełnienie.