BENEFIS PROF. DR. HAB. INŻ. JANA FIGURSKIEGO

15 maja 2019 r. odbył się benefis poświęcony działalności naukowej Prof. dr. hab. inż. Jana Figurskiego. Pan Profesor w bieżącym roku obchodzić będzie rocznicę 80-tych urodzin. Jest to niepowtarzalna okazja do świętowania nie tylko wybitnych osiągnięć zawodowych, ale również do przedstawienie dorobku naukowego Profesora.
Uroczystość zatytułowana Ad futuram rei memoriam odbyła się w Auli im. Gen. Andersa w Wydziale Logistki WAT, gdzie obecnie pracuje Profesor Jan Figurski. Benefis objął honorowym patronatem JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.
W uroczystości wzięli udział obecni i byli współpracownicy prof. Figurskiego, Jego wychowankowie, przedstawiciele instytucji wojskowych i naukowych, najbliższa rodzina i przyjaciele.
Podczas swoich prezentacji Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, Dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. Mieczysław Pawlisiak, oraz były Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Marian Brzeziński przedstawili sylwetkę naukową i dokonania zawodowe Pana Profesora Figurskiego. Jak powiedział Pan dr. hab. inż. Mieczysław Pawlisiak „Jednym z ważniejszych efektów pracy Profesora była modernizacja systemu rakietowego BM-21, który funkcjonuje obecnie pod kryptonimem LANGUSTA i jest jednym z wyznaczników zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP. Bez tego systemu ciężko byłoby mówić o sukcesie na współczesnym polu walki”. Profesor brał również w pracach m.in. nad transporterem opancerzonym, prototypem czołgu „Goryl”, opracowaniem nowego samolotu myśliwskiego „Skorpion” oraz dwóch projektów badawczo-rozwojowych zleconych przez NCBiR dotyczących modernizacji sprzętu wojskowego zgodnie z wymaganiami NATO.
Seminarium było okazją do spotkania byłych i obecnych pracowników Instytutu Logistyki, którzy swoją karierą naukową oraz wojskową związani byli z tematyką wojskowego sprzętu obronnego.
Benefis zakończył się podziękowaniami i wspomnieniami z życia Jubilata.