W dn. 24.03.2023 r. studenci grupy cywilnej I roku studiów uzupełniających magisterskich specjalizacji logistyka przedsiębiorstw na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w Centrum Logistycznym CAT Mosolf Polska sp. z o.o. w Mszczonowie. Wizyta w firmie została zrealizowana w ramach programu przedmiotu Strategiczne Zarządzanie Łańcuchem Dostaw koordynowanego przez dr Paulinę Zamelek.

Po zrealizowanych wizytach studenci podkreślili, że pozyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności firmy oraz jej roli jako pośrednika w łańcuchu dostaw branży automotive. Studenci zapoznali się ze strukturą funkcjonalno-organizacyjną przedsiębiorstwa, rodzajami środków transportu używanymi w transporcie samochodów, przepisami prawa w transporcie drogowym, z uwarunkowaniami systemu zarządzania i jakości w Firmie w oparciu o normy ISO 9001/14001, jak również z procesami i działaniami realizowanymi w poszczególnych działach. Wielce praktyczny charakter miało dla studentów zwiedzanie kolejnych etapów działań operacyjnych wobec pojazdów: bocznicy kolejowej służącej do rozładunku samochodów, placu mieszczącego 13000 pojazdów oraz hal ze stanowiskami obsługi technicznej samochodów z pełnym wyposażeniem: myjnia, tunel PDI, linie PDS, Spil Hub TME, stanowiska do montażu akcesoriów, przygotowania, lakiernia, tapicernia, magazyn akcesoriów oraz pomieszczenia do wykonania zdjęć samochodów za pomocą kamery 360⁰. Studenci doceniali przyjezdną atmosferę panującą w Firmie, bogaty zakres informacji i przykładów przedstawianych przez doświadczoną kadrę pracowniczą, jak również interesujący sposób prowadzenia dyskusji, w tym szczegółowość i kompleksowość odpowiedzi na wszystkie nurtujące studentów pytania podczas zwiedzania Firmy. Zebrane informacje i doświadczenia zostaną wykorzystane w dalszym specjalistycznym kształceniu studentów i wspomogą wybór ścieżki zawodowej.

Składamy serdeczne podziękowania CAT Mosolf Polska sp. z o.o. za przyjęcie naszych studentów, w szczególności doceniamy profesjonalizm i zaangażowanie pracowników i kadry zarządzającej Firmy.