DECYZJA DZIEKANA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA W SPRAWIE WPROWADZENIA “WYTYCZNYCH DO PROCESU REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH”

Szanowni Studenci!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zawieszeniem przyjmowania studentów na praktyki zawodowe przez niektóre instytucje, przedstawiamy dostępne miejsca do odbywania praktyk:

  1. WKU Mokotów – 3 miejsca
  2. WKU Śródmieście – 3 miejsca
  3. KBT Polska – 3 osoby
  4. CENZIN – praktyki zdalne – 30 miejsc
  5. Jednostki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (praktyki zdalne)

Zgodnie z Decyzją Dziekana nr 55/WLO/2020 z dnia 22 maja 2020r.
prosimy o deklarowanie wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej do dnia 27 maja 2020r. drogą elektroniczną na e-mail: praktyki.wlo@wat.edu.pl. Studenci, którzy nie prześlą deklaracji będą organizować praktyki we własnym zakresie.

Decyzja Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w sprawie wprowadzenia
“Wytycznych do procesu realizacji praktyk zawodowych”