DECYZJA NR 48/WLO/2020 Z DNIA 7 MAJA 2020

Szanowni Państwo,

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania wydał decyzję nr 48/WLO/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia “Terminarza czynności związanych z wykonywaniem prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia dla kierunków bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, logistyka i obronność państwa” oraz “Wytycznych do procesu dyplomowania w roku akademickim 2019/2020“. Treść decyzji zamieszczono w zakładce STUDENCI -> DYPLOMOWANIE.