DRUGA EDYCJA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

W dniu 14.04.2017r. rozpoczęła się druga edycja kursu dokształcającego „Zasady planowania i udzielania wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) w operacjach sojuszniczych” dla personelu pionu dowódczego i sztabowego uczestniczącego w przedsięwzięciach z udziałem sił sojuszniczych. Celem kursu jest przygotowanie personelu do udziału w planowaniu, organizowaniu i realizacji zadań wynikających z funkcji państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego.

Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 14.04 do 25.04.2017 r.  Uczestniczy w niej 13 słuchaczy.