Egzamin z przedmiotu Międzynarodowe Prawo Konfliktów Zbrojnych odbędzie się w dniu 12 maja w sali 316/135 w godz. 8:00 – 9:30.