GOŚCIE Z JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 2130 IM. GENERAŁA BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO

W dniu 13 grudnia 2017 r. Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej gościł Strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2130 im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Kazimierzy Wielkiej wraz z Dowódcą Jednostki ppor. ZS Sylwesterem  SZMITEM. Celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy stronami, a także przedstawienie młodym strzelcom oferty dydaktycznej Wydziału.

Pierwszym etapem spotkania była wizyta w Parku Techniki Wojskowej. Następnym było przetestowanie Trenażera laserowego „Wisła” w ramach zajęć pt. „Obronność państwa w praktyce i teorii” prowadzonych przez mgr Luizę Trzcińską, dr. Jakuba Adamkiewicza oraz kpt. Sylwestra Doleckiego. Kierunek Logistyka przybliżony został przez mgr Magdalenę Kijek i mgr Katarzynę Głodowską podczas warsztatów „Poznaj pracę spedytora”.

Młodzi Strzelcy mieli również możliwość spotkania z Dziekanem Wydziału Logistyki WAT płk. dr. hab. Szymonem MITKOWEM, podczas którego zostały wręczone podziękowania dla pracowników Wydziału z rąk Dowódcy Jednostki ppor. ZS Sylwestra SZMITA.

Za pierwszorzędne promowanie Wydziału WLO na szczególne podziękowania zasługują: dr Jakub Adamkiewicz, mgr Luiza Trzcińska, mgr inż. Katarzyna Głodowska oraz mgr inż. Magdalena Kijek.

Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2130 im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego ppor. ZS Sylwesterowi  SZMITOWI oraz młodym Strzelcom dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy na studia.