Zasadę kodowania grup dziekańskich przedstawiono poniżej.

Informacja, do której grupy danego kierunku (np. FX1, FX2 itd.) zostali Państwo zakwalifikowani zostanie przekazana przed rozpoczęciem roku akademickiego poprzez USOS.

Rozkłady zajęć dostępny jest na stronie: https://wlo.wat.edu.pl/rozklad-zajec/