INFORMACJA DLA STUDENTÓW WZNAWIAJĄCYCH STUDIA

Student wznawiający studia w krótkim okresie (1 rok) może mieć uznaną ocenę i nie musi uczęszczać na lektorat. Musi się tylko zgłosić do SJO o wpisanie na kolejny semestr, niezwłocznie po rozpoczęciu semestru.

Dodaj komentarz