W dniu 3 kwietnia br. rozpoczęła się kolejna edycja kursu w zakresie organizacji i zarządzania w oddziale gospodarczym i trwać będzie do 14 kwietnia. W kursie uczestniczy jedenastu oficerów z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwu Garnizonu Warszawa. Kurs ma na celu przygotowanie szkolonych oficerów do planowania i realizacji zadań finansowo-gospodarczych w oddziałach gospodarczych. W trakcie kursu realizowana będzie tematyka kierowania zabezpieczeniem logistycznym, zarządzania oddziałem gospodarczym, gospodarki nieruchomościami
a także zarządzania zasobami ludzkimi.