KOŁO NAUKOWE SECURITAS ET DEFENSIO WAT ODWIEDZIŁ IZBĘ PAMIĘCI SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

W dniu 22 stycznia 2020 r. studenci Koła Naukowego Securitas et Defensio WAT odwiedzili Izbę Pamięci Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Mieliśmy ogromny zaszczyt wysłuchać prezentacji o historii tego miejsca oraz bohaterach walczących o wolność Polski, zwiedzając zrekonstruowane cele i pokoje przesłuchań. Zachęcamy wszystkich studentów do angażowania się w wydarzenia organizowane przez nasze Koło.