KOMUNIKAT WYBORCZY NR 2
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA (WKW WLO)

z dnia 17.04.2024 r.

Na podstawie Uchwały WKW WLO nr 4 z 4.04.2024 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych ustala się następujące terminy spotkań wyborczych w wyborach na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2024–2028:

Zebranie wyborcze dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub będących profesorami WAT:

08.05.2024, godz. 13.30, sala 1.9/1.10, budynek 16 (CLS)

Zebranie wyborcze dla pozostałych nauczycieli akademickich:

08.05.2024, godz. 15.00, sala 1.9/1.10, budynek 16 (CLS)

Ewentualne wybory uzupełniające, jak również drugie spotkania wyborcze w przypadku nieobsadzenia mandatów, odbędą się dla każdych grup wyborców tego samego dnia co wybory zasadnicze, po przerwie niezbędnej na przeliczenie oddanych głosów i ogłoszenie wyników.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Konrad Stańczyk, prof. WAT