KONFERENCJA RECYKLERA

Z przyjemnością  informujemy, iż Konferencja Recyklera na temat: „Dobre praktyki w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym.  Problematyka rocznych audytów recyklera”
zorganizowana w dniu  30.01.2020,  spotkała się z dużym zainteresowaniem. Konferencja organizowana przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Akademię Recyklingu odbyła się w budynku Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Cel konferencji został osiągnięty. Wskazano na szanse
i zagrożenia obecnych rozwiązań normatywno – prawnych oraz organizacyjno-funkcjonalnych w zakresie
gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym. Zaproponowano kierunki nowych rozwiazań
w przedmiotowym zakresie.

W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób. Byli to m.in.  przedstawiciele: Ministrestwa Kllimatu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Głównego
i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Agencji Mienia Wojskowego, Organizacji Odzysku, Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedsiębiorców, audytorów recyklera, prasy branżowej.

Uczestników Konferencji powitał prof. dr hab. Bogusław Jagusiak Prodziekan ds. Naukowych. W dalszej części konferencji w imieniu Marszałka Województwa wystąpił Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwolen Zintegrowanych, Urządu Marszałkowski Marcin Podgórski. Dr Agnieszka Tomaszewska z Ministerstwa Klimatu podkreśliła znaczenie rozwiazań systemowych, w tym systemu EMAS dla skutecznego funkcjonowania gospodarki odpadami. Na słabe i mocne strony związane z działalnością recyklerów zwróciła uwagę Pani Kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami
w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Wioletta Czarnecka oraz Pani Dyrektor Małgorzata Kozicka-Ochal z Urządu  Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Na praktyczne uwarunkowania związane z działalnością recyklerów, trudności w ich funkcjonowaniu zwrócili uwagę przedstawiciele recyklerów, m.in.: Jarosław Grabarz, BEJA Recykling, Patrycja Nowak, ECO Harpoon sp. z o.o.,   Katarzyna Leszko, Bogucki Folie.

Na zakończenie spotkania zorganizowano panel ekspercki. Przedstawiciele administracji i biznesu otwarcie, w sposób żywiołowy i polemiczny omawiali zagadnienia, wyciągali wnioski wynikające z postawionych problemów dotyczących przygotowywania, prowadzenia i oceny funkcjonowania recyklerów w Polsce. W panelu eksperckim wzięli udział: Jarosław Grabarz, BEJA Recykling, Patrycja Nowak, ECO Harpoon sp. z o.o., Radosław Guzik i Sławomir Borek PMP Kaczmarek Recykling, Małgorzata Tomczak, GIOŚ, Małgorzata Kozicka-Ochal, Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Robert Kapuściński, darsoft.pl, Agnieszka Pyzik Bańcerowska AMW, Beata Dziuba, AMW.

Konferencję pod względem organizacyjnym i merytorycznym wspaniale poprowadziła Katarzyna Błachowicz, przedstawiciel Klastera Gospodarki Odpadowej i Recyklingu u Akademii Recyklingu. Nad całością przedsięwzięcia z ramienia Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki
i Zarządzania WAT czuwały:  dr inż. Dorota Krupnik, dr Małgorzata Oziębło, mgr Małgorzata Adamkiewicz.

Konferencja mogła odbyć się dzięki wsparciu obsługi technicznej zabezpieczonej przez Dział Administracyjno-Techniczny. Całemu zespołowi, na ręce Pana Kierownika  mgr inż. Adama Świdra składamy podziękowania.

Organizatorzy dziękują za liczny udział przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej, organizacją z branży opakowaniowej i odpadowej oraz branżowym patronom medialnym.


Patronat medialny