KONWENT INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 30 listopada 2018r. na Wydziale Logistyki odbył się po raz trzeci konwent Interesariuszy Zewnętrznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm Koncept-L, PEKAES, Point of View, Emka, Instytut Transportu Samochodowego oraz WKU Mokotów i WKU Śródmieście. Główną tematyką Konwentu był Student jako przyszły pracownik firm, w których odbywają się praktyki. Interesariusze podnieśli problemy dotyczące praktyk studenckich oraz podzielili się uwagami na ten temat. Podczas dyskusji zaproponowano wdrożenie praktycznego aspektu zajęć realizowanych przez studentów, które mogłyby się odbywać w firmach, z którymi Wydział Logistyki zawarł stosowne porozumienia. Dzięki temu Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom rynku, przygotowując przyszłych pracowników do zawodu.