HARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Lp.

TERMIN ZJAZDU

LICZBA DNI

1.

12 – 13.03.2022

2

2.

19 – 20.03.2022

2

3.

26 – 27.03.2022

2

4.

02 – 03.04.2022

2

5.

09 – 10.04.2022

2

6.

23 – 24.04.2022

2

7.

07– 08.05.2022

2

8.

14 – 15.05.2022

2

9.

21 – 22.05.2022

2

10.

28 – 29.05.2022

2

11.

11 – 12.06.2022

2

12.

18 – 19.06.2022

2

13.

25 – 26.06.2022

2

Razem

26

Zasadnicza
sesja egzaminacyjna

dla dyplomantów

21 – 22.05.2022

dla pozostałych studentów

02 – 03.07.2022 i
09 – 10.07.2022  

Poprawkowa
sesja egzaminacyjna

dla dyplomantów

28 – 29.05.2022

dla pozostałych studentów
10-11.09.2022 i
17-18.09.2022