„LEGIA AKADEMICKA” – MODUŁ OFICERSKI REKRUTACJA !!!

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 uruchomiony zostanie moduł oficerski w ramach programu ochotniczego przeszkolenia studentów „Legia Akademicka”. Szkolenie odbywać się będzie w Akademii Wojsko Lądowych we Wrocławiu.

W celu przystąpienia do programu należy wypełnić poniższe dokumenty, tj.:

Oprócz powyższych trzech dokumentów należy przesłać:

  • kopię dokumentu potwierdzającego studiowanie na danej uczelni,
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia podoficera,
  • kopie innych dokumentów, kwalifikacji, kursów, dyplomów, które pozwolą  komisji kwalifikacyjnej dokonać oceny i przeprowadzić kwalifikację studentów do przedmiotowego szkolenia.

Uzupełnione dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Biuro ds. Programu “Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
ul. Dymińska 13
00-909 Warszawa