LISTA PRZYDZIAŁU STUDENTÓW DO SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA
na studiach stacjonarnych na kierunku „logistyka”, o profilu praktycznym

W wyniku przeprowadzonego w dniu 12.04.2022 r. procesu „wyboru specjalności” przedstawia się poniżej przydział do specjalności kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku studiów „logistyka”, o profilu praktycznym.
Przydział został dokonany na podstawie złożonych przez studentów DEKLARACJI, zgodnie z “Zasadami wyboru specjalności w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania”.
Studenci rozpoczną kształcenie na wybranych lub przydzielonych poniższych specjalnościach od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.

[wptb id=11956]