LISTA PRZYDZIAŁU STUDENTÓW DO SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA
na studiach stacjonarnych na kierunku „logistyka”, o profilu praktycznym

W wyniku przeprowadzonego w dniu 12.04.2022 r. procesu „wyboru specjalności” przedstawia się poniżej przydział do specjalności kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku studiów „logistyka”, o profilu praktycznym.
Przydział został dokonany na podstawie złożonych przez studentów DEKLARACJI, zgodnie z “Zasadami wyboru specjalności w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania”.
Studenci rozpoczną kształcenie na wybranych lub przydzielonych poniższych specjalnościach od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.

L.P.

NR ALBUMU

GRUPA DZIEKAŃSKA

NAZWA SPECJALNOŚCI

1

77777

WLO20FX1S1

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

2

77795

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

3

77789

WLO20FX1S1

Logistyka przedsiębiorstw

4

77810

WLO20FX1S1

Logistyka przedsiębiorstw

5

77753

WLO20FX3S1

Logistyka przedsiębiorstw

6

77766

WLO20FX1S1

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

7

77774

WLO20FX1S1

Logistyka przedsiębiorstw

8

77770

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

9

77744

WLO20FX1S1

Logistyka przedsiębiorstw

10

77726

WLO20FX3S1

Logistyka przedsiębiorstw

11

77715

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

12

77785

WLO20FX1S1

Logistyka przedsiębiorstw

13

77811

WLO20FX1S1

Logistyka przedsiębiorstw

14

77758

WLO20FX3S1

Logistyka przedsiębiorstw

15

77732

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

16

72593

WLO20FX1S1

Logistyka przedsiębiorstw

17

77745

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

18

77743

WLO20FX1S1

Logistyka przedsiębiorstw

19

77757

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

20

73987

WLO20FX3S1

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

21

77749

WLO20FX1S1

Logistyka przedsiębiorstw

22

77776

WLO20FX3S1

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

23

77771

WLO20FX3S1

Logistyka przedsiębiorstw

24

73984

WLO20FX3S1

Logistyka przedsiębiorstw

25

77780

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

26

77725

WLO20FX3S1

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

27

77815

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

28

77773

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

29

77813

WLO20FX1S1

Logistyka przedsiębiorstw

30

77786

WLO20FX3S1

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

31

77759

WLO20FX3S1

Logistyka przedsiębiorstw

32

77807

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

33

77834

WLO20FX2S1

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

34

77816

WLO20FX3S1

Logistyka przedsiębiorstw

35

77716

WLO20FX3S1

Logistyka przedsiębiorstw

36

77721

WLO20FX3S1

Logistyka przedsiębiorstw

37

77779

WLO20FX3S1

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

38

77731

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

39

77705

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

40

77741

WLO20FX3S1

Logistyka przedsiębiorstw

41

77799

WLO20FX3S1

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

42

77747

WLO20FX3S1

Logistyka przedsiębiorstw

43

80392

WLO20FX2S1

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

44

75669

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw

45

77821

WLO20FX2S1

Logistyka przedsiębiorstw