OBRONY INSTYTUTOWE W IPIT

Planowany termin obron instytutowych: od 14.01.2020 r. do 17.01.2020 r.

(harmonogram obron zostanie podany w terminie do 13.01.2020 r.)

Zapisy na obrony instytutowe dla grup:

M6L1S1, M6M1S1, T6A1S1, T6B1S1, J6X1S1, M6S1N1, F6E1S1

oraz studentów, którzy otrzymali zgodę Dziekana WIM (WME) na przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego na luty 2020 roku

prowadzi p. Jolanta Komorek – IPiT- pok. 18, bud. 23a

tel. 261 837 370, e-mail: jolanta.komorek@wat.edu.pl

(w treści e-maila proszę podać: grupę, nazwisko i imię dyplomanta oraz promotora)

w terminie do 10.01.2020 r. do godz. 12.00

UWAGA: W przypadku nieobecności na obronie instytutowej promotora, student powinien posiadać pisemną opinię promotora o dopuszczeniu do obrony.