OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP

W dniu 22.06.2020 na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania rozpoczął się w drugi od czasu pojawienia się pandemii COVID-19 kurs doskonalący w formie stacjonarnej o nazwie “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”. Zajęcia odbywają się z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń związanych z Pandemią.

Kurs jest przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 22.06.2020 do 03.07.2020 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 8 słuchaczy.

Uczestnicy kursu doskonalącego “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Portugalii.

Odpowiedzialny za kurs mjr dr Bartosz KOZICKI