OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP

W dniu 05.10.2020 r. na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania rozpoczął się w piąty od czasu pojawienia się pandemii COVID-19 kurs doskonalący w formie stacjonarnej o nazwie “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”. Zajęcia odbywają się z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń związanych z Pandemią.

Kurs jest przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 05.10.2020 do 16.10.2020 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 10 słuchaczy.

Odpowiedzialny za kurs – mjr dr n ekon. Bartosz Kozicki