OBWIESZCZENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WLO

 

OBWIESZCZENIE
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WLO
w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na DZIEKANA WYDZIAŁU LOGISTYKI Wojskowej Akademii Technicznej

Komisja Wyborcza Wydziału Logistyki WAT informuje Wyborców – pracowników Wydziału Logistyki i podległych jednostek organizacyjnych o możliwości zgłaszania kandydatów ( z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego posiadających czynne prawo wyborcze oraz podstawowym miejscem zatrudnienia jest WAT ) na funkcję dziekana Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2016/2020 Zgłoszeń dokonuje się do sekretarza WKW – WLO ( Robert Krawczyk bud. 135 pok. 0.11) za pomocą Karty Zgłoszenia z oświadczeniem kandydata (Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wyborczego). Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 07.03.2017 r. godz. 14.00.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej WLO
dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT

Dodaj komentarz