OGŁOSZENIE WYBORCZE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

Na podstawie Uchwały Międzywydziałowej Komisji Wyborczej nr 2/MKW/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie terminarza czynności wyborczych ustala się następujący termin spotkania wyborczego w wyborach na członka Senatu dla obwodu wyborczego nr 1
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2020–2024:

Zebranie wyborcze dla obwodu wyborczego nr 1 odbędzie się w Sali kinowej Klubu WAT: 

  • Termin 1. zebrania 30 czerwca 2020 r. godz. 10.00
  • Termin 2. zebrania 30 czerwca 2020 r. godz. 10.30

Termin 1. jest terminem podstawowym.
Termin 2. został wskazany, i będzie obowiązywał, gdy w terminie 1. zebrania nie dojdzie do skutecznego wyboru zgodnego z postanowieniami Regulaminu wyborczego WAT.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
https://www.wat.edu.pl/wybory-do-senatu-wat/