PIERWSI ABSOLWENCI WLO

W przeddzień promocji oficerskiej na placu apelowym WAT, 07 sierpnia 2020 r. pierwsi absolwenci Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT otrzymali dyplomy ukończenia uczelni WAT. Pan Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek pogratulował absolwentom efektów ciężkiej, wzmożonej nauki i życzył dalszych sukcesów zawodowych.

Dziekan WLO płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT wręczył dyplomy 15 absolwentom kierunku logistyka, którzy uzyskali tytuł zawodowy magistra inżyniera. Otrzymali je:
z pierwszą lokatą – sierż. pchor. mgr inż. Karol Kępa, jednocześnie uzyskując tytuł “Prymusa Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”, z drugą lokatą – sierż. pchor. mgr inż. Maciej Roczek, z trzecią lokatą – sierż. pchor. mgr inż. Kacper Piwowarski, mgr inż. Karol Barańczuk, mgr inż. Katarzyna  Biżuta, mgr inż. Arkadiusz Bloch, mgr inż. Konrad Bralski, mgr inż. Mateusz Jakubowski, mgr inż. Aleksander Litomski, mgr inż. Mateusz Muszyński, mgr inż. Bartłomiej Podkościelny, mgr inż. Gerard Rzemek, mgr inż. Katarzyna Siwek, mgr inż. Karolina Wieczorek-Okwiecińska, mgr inż. Jakub Zmysłowski.