PILNE ZGŁOSZENIE SIĘ DO DZIEKANATU

Studenci o podanych niżej nr albumów proszeni są o pilne zgłoszenie do Dziekanatu pok. 16 lub kontakt tel. z p. Beatą Rupiewicz 506164577:
64064
61041
64102
58372
67164
64091
67203
63264
67189
67154
67134
67180
67170
61392
67190
63256
67205
64050
64093
64046
64100
64086
64089
64047
61041
64669
64098
64082

Nie stawienie się do dnia 12.10.2017 r. jest jednoznaczne z niezaliczeniem praktyki studenckiej.