Prosimy o uzupełnienie, własnoręczne podpisanie i przesłanie z maila studenckiego w domenie WAT deklaracji wyboru specjalności na kierunku logistyka do dnia 19.04.2022 r. na adres mailowy: dziekanat.wlo@wat.edu.pl, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w dziekanacie WLO.

Studenci, którzy nie złożą deklaracji zostaną przydzieleni automatycznie na specjalizacje, na których zostanie najwięcej miejsc.

Deklaracja pod poniższym linkiem, wniosek nr 18:
https://wlo.wat.edu.pl/ksztalcenie/studenci/druki/