PODZIĘKOWANIE

W dniu dzisiejszym Pan Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT i Pan Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz wręczyli podziękowania Panu prof. dr. hab. Henrykowi Pałaszewskiemu za długoletnią pracę na rzecz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Pan profesor był między innymi kierownikiem Zakładu Ekonomii w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Przez wiele lat dzielił się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą, a Jego twórczy wkład zaowocował wzrostem pozycji Instytutu, Wydziału i Uczelni jako ośrodka naukowo-dydaktycznego.

Życzymy Panu profesorowi zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.