W terminie zgodnym z „Zasadami wskazywania przez wspólnotę wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana” stanowiących załącznik do Uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 30/WAT/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., zgłoszony został jeden kandydat do pełnienia funkcji dziekana WLO, którym jest płk prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW.
W związku z niewypełnieniem wymogu dotyczącego liczby zgłoszonych kandydatów na dziekana na kadencję 2024-2028 komisja wyborcza Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania zakończyła procedurę zgłaszania kandydatów i przekazała informacje Rektorowi WAT, który powoła z własnej inicjatywy osobę do pełnienia funkcji dziekana.

KW Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania