PRACOWNICY INSTYTUTU SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI WYDZIAŁU LOGISTYKI WAT W NARODOWYM UNIWERSYTECIE W VIELIKO TARNOWO I CENTRUM LOGISTYCZNYM W WARNIE

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT na wykładach w Bułgarii, w Narodowym Uniwersytecie Militarnym w Vieliko Tarnowo oraz w Centrum Logistycznym w Warnie.
W dniach 20 -27 lutego br. dr Katarzyna Świerszcz i dr inż. Bogdan Ćwik przeprowadzili cykl wykładów akademickich w jednej z najbardziej renomowanych uczelni Bułgarii, jaką jest Narodowy Uniwersytet Militarny im. Vasyla Levskiego w Vieliko Tarnowo. Tematem wykładów były zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa energetycznego i logistyki wojskowej. Ważnym punktem wyjazdu była wizyta i zwiedzanie centrum logistycznego w Warnie.
W trakcie wyjazdu doszło do wielu spotkań z przedstawicielami władz Narodowego Uniwersytetu Militarnego w Vielikim Tarnovie, w których uczestniczyli m.in. : Płk prof. Vladko Siderov – Szef Departamentu Nauk Wojskowych (Department of Military Science); płk. prof. Svilen Stefanov – Dziekan Wydziału Wojsk Lądowych (Land Forces Faculty); płk. prof. Nikolai Nichev – zastępca dziekana Wydziału Wojsk Lądowych (Land Forces Faculty), Professor Vania Banabakova – Departament Logistyki i Zarządzania (Departament Management and Logistics), prof. Elitsa Petrova – koordynator „Erasmus +” i oficjalny przedstawiciel w programach europejskich. Podczas tych spotkań wskazano potrzebę podjęcia współpracy w obszarze nauk o obronności i logistyki, w zakresie projektów badawczych; kursów, szkoleń i ćwiczeń; wymiany studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych (cywilnych i wojskowych), a także wspólnych publikacji, konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i innych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych. Zwieńczeniem tychże spotkań było opracowanie Umowy o współpracy, której tekst zostanie przedłożony Władzom obu Uczelni.