PRZEDMIOTY WYBIERALNE

Studenci II° studiów cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku logistyka profil praktyczny specjalności Logistyka w przedsiębiorstwie, proszeni są o dokonanie w USOS-ie dwóch wyborów, jednego z dwóch przedmiotów i zarejestrowanie się na nie:

Wybór A:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w logistyce
  • Negocjacje i techniki zakupowe

Wybór B:

  • Spedycja i giełdy transportowe
  • Standaryzacja i znakowanie w logistyce

Rejestracja będzie uruchomiona w dniu 04.03.2020r. o godz. 6:00 i będzie trwała do 24.03.2020r. do godz. 23:59.

Dodaj komentarz