Zgodnie z rozporządzeniem MON, chętni studenci studiów cywilnych WAT, mają możliwość uczestniczenia w procesie przeniesienia na drugi rok jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów, tzw. studiów wojskowych. Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-wojskowe-przeniesienie-na-studia-wojskowe/

Osoby zainteresowane, powinny (zgodnie z rozporządzeniem MON) w terminie do 14 dni po ogłoszeniu przez rektora-komendanta informacji o przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego na wolne miejsca,  zarejestrować się na stronie https://irk.wat.edu.pl/pl/ w odpowiedniej zakładce (kod dostępu przesłany osobnym mailem) oraz złożyć dostępne do wydrukowania w IRK: wniosek o powołanie do służby wojskowej wraz z kwestionariuszem osobowym, ankietę osobową, zgodę na przeprowadzenie wobec siebie postępowania sprawdzającego o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych, zaświadczenie o odbywaniu studiów wypełnione uzyskanymi dotychczas wynikami (średnia, punkty ECTS) i podpisane w dziekanacie. Do wniosku należy dołączyć inne wymagane dokumenty, tj. życiorys w formie opisowej (podpisany i opatrzony datą), kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał).

Kierunki, na których wystąpiły wolne miejsca, udostępnione są dla zainteresowanych po dokonania zgłoszenia w IRK.

Zapraszamy do rozważenia możliwości przeniesienia na drugi rok studiów „wojskowych”.