PRZYJACIEL, KOLEGA, NAUCZYCIEL…

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Studenci,

W dniu 20 kwietnia odszedł od nas, nasz przyjaciel, kolega, nauczyciel wielu pokoleń logistyków, Pan prof. Zdzisław Kurasiński. Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego nagłej śmierci. Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych ale są ludzie niepowtarzalni. I właśnie takim zapamiętamy Pana Profesora Zdzisława Kurasińskiego.

Profesor Zdzisław KURASIŃSKI urodził się 18 – go listopada 1951 roku w SIEDLCACH w rodzinie żołnierza zawodowego. Z racji zawodu ojca mieszkał w różnych garnizonach i w końcu na stałe zamieszkał w LUBLINIE, gdzie ukończył Technikum Samochodowe.

Po maturze zdecydował się kontynuować tradycje rodzinne i od września 1970 roku rozpoczął naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w PILE, którą ukończył w 1974 roku i został mianowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i rozpoczął służbę w pionie służb technicznych w pułku artylerii 3 DZ w miejscowości CHEŁM.

W drodze wyróżnienia został w 1982 roku skierowany na studia w Akademii Sztabu Generalnego WP, którą ukończył w 1985 roku z wyróżnieniem.

Po skończeniu studiów został skierowany na praktykę dowódczą do jednostki wojskowej w SIEDLCACH, a po roku rozpoczął służbę jako nauczyciel akademicki początkowo w Akademii Sztabu Generalnego WP, a następnie w Akademii Obrony Narodowej.

W czasie służby jako nauczyciel obronił rozprawę doktorską, a następnie z powodzeniem zaliczył kolokwium habilitacyjne. Zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk, a służbę wojskową zakończył na stanowisku Komendanta Instytutu Ekonomii i Logistyki w Wydziale Strategiczno – Obronnym w maju 2007 roku.

W 2008 roku rozpoczął pracę jako profesor w Wojskowej Akademii Technicznej. Jego podstawową komórką była Katedra Logistyki ówczesnego Wydziału Mechanicznego. Specjalizował się w problematyce kierowania zabezpieczeniem logistycznym na wszystkich szczeblach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP. Do końca swojej pracy zawodowej pozostawał również wierny swojej pierwszej specjalności jaką była Służba czołgowo – samochodowa.

Jako nauczyciel akademicki był niezwykle płodny pod względem opracowań teoretycznych i publikacji naukowych. Łącznie w czasie służby i pracy naukowej był autorem przeszło stu różnych opracowań.  Dodatkowo wypromował kilkuset absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

 

Przepracował z nami ponad 11 lat. Zawsze pomocny, otwarty na nowe wyzwania. Był bardzo zaangażowany w to co robił.

Panie Profesorze, Zdziśku, będzie nam wszystkim Ciebie bardzo brakowało.

 

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
płk dr hab. SZYMON MITKOW, prof. WAT