KRAJOWA WYMIANA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
PROGRAMY MOST I MOSTECH

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY I ROK AKADEMICKI 2023/2024
15 KWIETNIA – 15 MAJA 2023

Rekrutacja do programu MOST: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/

Rekrutacja programu MOSTECH: www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW MOST I MOSTECH

Dział Organizacji Kształcenia

mgr Natalia Pykacz

Budynek 100, pokój 75 tel. 261 839 232
e‑mail: most.mostech@wat.edu.pl

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/programy-most-mostech/